Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Certyfikacja

Certika Sp. z o. o. prowadzi certyfikację i akredytację systemów i działań:

  • Certyfikacja ISO 9001
  • Certyfikacja ISO 29990
  • Certyfikacja personelu (trenerów, coachów)
  • Akredytacja programów szkoleń i projektów edukacyjnych
  •