Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Aktualności

Audit RODO - Ponieważ, z nieznanych przyczyn, Urząd Ochrony Danych Oosobowych nie prowadzi prac umozliwiajązych zewnętrzne potwierdzenie spełniania wymagań RODO poprzez formalną certyfikację, Informacja UODO, ale co raz nakłada na jakąś firmę czy organizację kary, proponujemy audit RODO jako narzędzie pomagające doprowadzić do zgodności z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Audit ten obejmuje także aspekty związane z IT jak i kwestiami prawnymi.

Audit RODOCertika Sp. z o. o. po czterech latach działalności przeszła z sukcesem proces ponownej akredytacji przeprowadzony przezez Polskie Centrum Akredytacji i w dalszym ciągu bedziemy oferować rzetelną certyfikację w rozsądnych kosztach

Certyfikat Akredytacji

Zakres AkredytacjiCertika sp. z o. o. była strategicznym sponsorem dorocznej konferencji organizowanej przez WSGE w Józefowie, a Marzena Dymek Maciejewska zasiadała w komitecie naukowym. Została także wygłoszona prelekcja przybiżająca szerszemu ogółowi zagadnienia bezstronności, pod tytułem: "Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem czyli rzecz o bezstronności certyfikacji".
Certika Sp. z o. o. decyzją Polskiego Centrum Akredytacji uzyskała aktualizację zakresu akredytacji na nową normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat Akredytacji

Zakres AkredytacjiW ramach współpracy biznesu ze światem akademickim Certika sp. z o. o. wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie zorganizowała i przeprowadziła szkolenie dla studentów na temat „Specjalista i auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10”. Dzięki ścisłej i bardzo profesjonalnej współpracy z Uczelnią udało się pozyskać grupę studentów zainteresowanych tematyką, jak też zminimalizować koszty przy zachowaniu profesjonalizmu szkolenia.

Pełna informacja o szkoleniu
Marzena Dymek Maciejewska była członkiem komitetu naukowego konferencji „Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w organizacji przyszłości”. Certika sp. z o. o. była także sponsorem strategicznym tej konferencji jak równierz przedstawiciele Certiki sp. z o. o. wygłosili dwa wystąpienie na temat„Normalizacja zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu” oraz „Idealny pracownik - kompetencje pozaformalne oczekiwania i rzeczywistość”

Informacja o konferencjiMarzena Dymek Maciejewska i Piotr Maciejewski prowadzili wykład pod tytułem „Dlaczego sprzątaczka jest bardziej niebezpieczna niż dyrektor? – czyli rzecz o bezpieczeństwie informacji” w ramach spotkania Członków Koła Naukowego „Bezpieczna Strefa”studentów bezpieczeństwa wewnętrznego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Pełna relacja ze spotkaniaW PARP zakończono pracę nad Bazą Usług Rozwojowych (BUR). Postała ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych. Aby jednak organizacje szkoleniowe i doradcze mogły skorzystać z finansów UE konieczne jest posiadanie przez nie certyfikatów systemów zarządzania jakością.

Certika specjalizuje się w certyfikacji organizacji szkoleniowych i doradczych, ponieważ była założona i jest prowadzona przez osoby wywodzące się z szeroko pojetej edukacji zarówno szkolnej jak i pozaszkolnej. Doskonale znamy się na procesach szkolenia i doradztwa, dlatego też posiadamy pełne zrozumienie specyfiki pracy organizacji szkoleniowych i doradczych.

TUTAJ więcej o BUR, obowiązku certyfikacji i wykazie certyfikatówPrzejście ze starej normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na nową normę ISO 9001:2015

Ogólne zasady przejścia na nową normę

Dokument Informacyjny IAF. Wytyczne dotyczące planowania przejścia dla ISO 9001:2015

Komunikat PCA nr 177 z dnia 28.10.2015 r. dot. akredytacjiCertika Sp. z o. o. jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat Akredytacji

Zakres Akredytacji

W dalszym ciągu bedziemy oferować rzetelną certyfikację w rozsądnych kosztach, tak aby każdemu umożliwić czerpanie korzyści z systemu zarządzania jakością.Certika Sp. z o. o. została laureatem nagrody "Buzdygan Marszałka Bielińskiego" w kategorii "Debiut roku 2014"

RODO

 
Darmowy licznik odwiedzin