Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Certyfikacja ISO 29990

Celem normy ISO 29990 jest wprowadzenie ogólnego modelu jakości wynikającego z praktycznych umiejętności profesjonalistów i cech wspólnych Dostawców Usług Edukacyjnych (firmy szkoleniowe, doradcze, coachingowe, rozwojowe, trenerskie itp.) i ich Klientów w zakresie projektowania, rozwoju i prowadzenia pozaszkolnych form edukacji, szkoleń i rozwoju.

Niniejsza norma stosuje termin "usługi edukacyjne" zamiast "szkolenia" w celu zachęcenia do skupienia się na faktycznych potrzebach odbiorcy oraz wynikach procesu edukacji w celu podkreślenia konieczności stosowania pełnego zakresu dostępnych opcji i możliwości usług edukacyjnych.

ISO 29990 definiuje kompetencje Dostawców Usług Edukacyjnych (DUE, w oryginale LSP - learning service providers). Ma to na celu pomoc Klientom w dokonaniu właściwego wyboru DUE, które będą spełniać potrzeby i oczekiwania dotyczące kompetencji, jakości, zdolności rozwoju i doskonalenia wymagane przez Klientów.