Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Antykorupcja ISO 37001

Korupcja jest szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem. Wzbudza szereg poważnych społecznych, moralnych, ekonomicznych i politycznych obaw, negatywnie wpływa na dobre zarządzanie, utrudnia rozwój i wypacza konkurencję.

Norma ISO 37001 odzwierciedla międzynarodowe dobre praktyki i może być stosowany we wszystkich systemach prawnych. Ma zastosowanie do małych, średnich i dużych organizacji we wszystkich sektorach, łącznie z sektorami publicznym, prywatnym i non-profit.