Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

PARP i Baza Usług Rozwojowych

W Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zakończono pracę nad Bazą Usług Rozwojowych (BUR). Jest to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw jednostki szkoleniowe i doradcze, które będą chciały korzystać ze szkoleń finansowanych z UE, będą musiały posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością

Podstawa prawna, paragraf 7

Lista obowiązkowych certyfikatów

W BUR będzie istotna certyfikacja podmiotów i certyfikacja osób:

Certyfikacja podmiotów dotyczy organizacji takich jak firmy szkoleniowe, firmy wdrożeniowe. Podstawowe standardy to ISO 9001 czyli System Zarządzania Jakością - najbardziej popularny model. ISO 21001 jest specjalistyczną normą uwzgledniającą specyfikę "dostawcy usług szkoleniowych i edukacyjnych w formach pozaszkolnych". Szczegóły - patrz odnośniki po lewej stronie.

Certyfikacja osób dotyczy udzielania certyfikatów osobom. Idea jest taka, że niezależna od firmy szkoleniowej jednostka certyfikacyjna potwierdza kompetencje osoby kończącej wybraną formę rozwoju (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp) Działania te są regulowane normą ISO 17024 Ocena zgodności - wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby. Szczegóły - patrz odnośniki po lewej stronie.