Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Certyfikacja personelu (osób świadczących usługi rozwojowe - trenerów, coachów)

Projekty edukacyjne (szkolenia, kursy kompetencyjne, studia podyplomowe i inne) mogą być zakończone certyfikatem wydanym przez Certikę. Każdy z uczestników takiego projektu może przystąpić do egzaminu, który pozwoli mu na uzyskanie Certyfikatu Kompetencji.

Certyfikat ten będzie obiektywnym (zewnętrznym) potwierdzeniem posiadanej wiedzy i umiejętności dla osób świadczących usługi rozwojowe.

Jednostka Certyfikująca Certika sp. z o. o. nie stawia nieuzasadnionych warunków, takich jak np. członkowstwo w stowarzyszeniu lub organizacji.

Certyfikat przyznawany jest na trzy lata i jego utrzymanie będzie wymagało spełnienia warunków wynikających z koniecznosci utrzymywania kompetencji