Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Certyfikacja

Podstawowa działaność - Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 (SZJ)

Certyfikacja ISO 21001 dla firm szkoleniowo doradczych
Ponadto Certika oferuje certyfikację, badanie zgodności, szkolenia i pomoc w ocenie realizacji wymagań dla ponad 100 różnego rodzaju norm, standardów i wytycznych. Zostały one pogrupowane w następujące bloki:
 • System Zarządzania Jakością ISO 9001 i normy powiązane. ISO  9004 Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu; ISO  10001 Zadowolenie Klienta; ISO 10002 Postępowanie z reklamacjami; ISO 10003 Rozstrzyganie sporów na zewnętrz organizacji; ISO 10004 Monitorowanie i pomiary; ISO 10005 Plany jakości; ISO 10006 Zarządzanie jakościa w projektach; ISO 21500 Zarządzanie projektami; ISO 10007 Zarządzanie konfiguracją; ISO  10008 Transakcje handlu elektronicznego; ISO 10012 Procesy i urządzenia pomiarowe; ISO 10014 Osiąganie korzyści finansowych i ekonomicznych; ISO 10015 Szkolenia; ISO/CD 10017 Techniki statystyczne; ISO 10018 Zaangażowanie i kompetencje ludzi; ISO 10019 Wybór konsultantów SZJ; ISO/TS 54001 Stosowanie ISO 9001:2015 dla organizacji wyborczych. • Podstawowe Systemy Zarządzania PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne; PN-EN ISO 14004:2016-04 Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia; PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania; PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; PN-EN ISO 22000:2018-08 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego; ISO 22005:2007 Identyfikowalność w łańcuchu paszowym i żywnościowym. • Edukacja ISO 21001:2018 System zarządzania dla organizacji edukacyjnych - wymagania i wytyczne; ISO 29991:2014 Usługi nauki języków poza formalną edukacją - Wymagania; ISO 29993:2017  zastępuje ISO 21001:2010 Usługi edukacyjne poza kształceniem formalnym; ISO/CD 29994 Wymagania dotyczące kształcenia na odległość; ISO 29992:2018 Ocena wyników usług uczenia się - Wytyczne; ISO/CD 29995 Usługi edukacyjne - Terminologia; PN - EN 14804:2007 Organizatorzy wyjazdowych kursów językowych - Wymagania • Uroda i Zdrowie PN-EN 17229:2019-07 Centra fitness. Wymagania dotyczące udogodnień w centrach oraz ich obsługi; PN-EN 17226:2019-11 Usługi salonów kosmetycznych; PN-EN 16372:2015-03 Usługi chirurgii estetycznej; PN-EN 16844 Usługi medycyny estetycznej. Niechirurgiczne zabiegi medyczne; ISO 17679:2016 Wellness spa (SPA rekreacyjne) - Wymagania; ISO 17680:2015 Talasoterapia - Wymagania; ISO 21426:2018 Spa medyczne - Wymagania; EN 16489 Świadczenie profesjonalnych usług opalania z wykorzystaniem promieniowania UV. • Etyka i Zrównoważony Rozwój PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności; PN-ISO 20400:2018 Zrównoważone zakupy; PN-EN ISO 41001:2018 Facility Management; PN-ISO 37101:2017 Zrównoważony rozwój społeczny (miasta); PN-EN 12973:2020 Zarządzanie wartością; ISO 20121:2012 Systemy zrównoważonego zarządzania wydarzeniami. • Finanse, Biznes i Ryzyko PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami; ISO 22222:2005 Wymagania dla osobistych doradców finansowych i kredytowych; ISO 20245:2017 Trans-graniczny handel towarami używanymi; ISO 22059 Wytyczne dotyczące gwarancji konsumenckich; PN-ISO 55001:2017-08 Zarządzanie aktywami; PN-EN 62198:2014-07 Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia; PN-ISO 31000:2018-08 Zarządzanie ryzykiem. Wytyczne; PN-EN IEC 31010:2020 Zarządzanie ryzykiem. Techniki oceny ryzyka; PN-ISO 19600:2019-03 Systemy zarządzania zgodnością; PN-ISO 37001:2017-05 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi; ISO CD 37002 Systemy zarządzania informowaniem o nieprawidłowościach; ISO 22301:2019 Bezpieczeństwo i stabilność. Systemy zarządzania ciągłością działania; ISO 44001:2017 Wspólne systemy zarządzania relacjami biznesowymi; ISO 56002:2019 Zarządzanie innowacjami; ISO 30401:2018 Systemy zarządzania wiedzą; ISO 30408:2016 Zarządzanie zasobami ludzkimi. • Konsultanci Systemów Zarządzania PN-ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług; PN-EN ISO 20700:2018-11 Wytyczne dotyczące usług konsultingowych w zakresie zarządzania • Usługi tłumaczeniowe PN-EN ISO 17100:2015-06 Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych; ISO 18587:2017 Usługi tłumaczeniowe. Późniejsza edycja wyników tłumaczenia maszynowego. Wymagania; ISO 18841:2018 Usługi tłumaczeń ustnych. Ogólne wymagania i zalecenia; ISO 20228:2019 Usługi tłumaczeniowe. Tłumaczenia prawne. Wymagania; ISO/CD 23155 Usługi tłumaczeń ustnych. Tłumaczenie konferencyjne. Wymagania i zalecenia. • Usługi różne PN-EN 17169:2020-06 Tatuowanie. Zasady bezpiecznego i higienicznego wykonania tatuażu. ISO 18788:2015 System zarządzania prywatnymi operacjami bezpieczeństwa (ochrona mienia i osób); PN-EN 15017:2020-01 Usługi pogrzebowe. Wymagania; PN-EN 12522-1:2002 Przeprowadzki. Przewóz mebli dla osób fizycznych. Wymagania dotyczące realizacji usług; PN-EN 12522-2:2002 Przeprowadzki. Przewóz mebli dla osób fizycznych. Przygotowanie usług; PN-EN 16636:2015-03 Usługi ochrony przed szkodnikami. Wymagania i kompetencje; PN-EN 16775:2015-12 Działania w zakresie ekspertyz; PN-EN ISO 18295-1:2017-09 Punkty kontaktu z klientem; PN-EN ISO 18295-2:2017-09 Punkty kontaktu z klientem. Wymagania dotyczące organizacji; ISO 10667-1:2011 Ocena świadczenia usług. Wymagania dla klienta; ISO 10667-2:2011 Ocena świadczenia usług. Wymagania dla usługodawców. • Turystyka ISO 21101:2014 Turystyka przygodowa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem; ISO 21103:2014 Turystyka przygodowa. Informacje dla uczestników; ISO/TR 21102:2013 Turystyka przygodowa. Liderzy. Kompetencje personalne; ISO 20611:2018 Turystyka przygodowa. Dobre praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju; ISO 13009:2015 Wymagania i zalecenia dotyczące funkcjonowania plaż; ISO 13810:2015 Turystyka przemysłowa. Świadczenie usług; ISO 14785:2014 Biura informacji turystycznej i usługi recepcyjne; ISO 18065:2015 Turystyka i usługi powiązane. Usługi turystyczne świadczone przez władze obszarów chronionych przyrody; ISO/DIS 21902 Turystyka i usługi powiązane. Turystyka dostępna dla wszystkich; ISO/DIS 22525 Turystyka i usługi powiązane. Turystyka medyczna. • Lotnictwo PN-EN 9100:2018-08 Systemy zarządzania jakością. Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością; PN-EN 9110:2018-08 Systemy zarządzania jakością. Wymagania dotyczące lotniczych organizacji obsługowych; PN-EN 9114:2016-03 Lotnictwo i kosmonautyka. Systemy jakości. Wytyczne dotyczące dostawy bezpośredniej dla przedsiębiorstw lotniczych.
 • Certika Sp. z o. o. prowadzi certyfikację i akredytację systemów i działań:

 • Certyfikacja ISO 9001
 • Certyfikacja ISO 21001
 • Certyfikacja personelu (trenerów, coachów)
 • Akredytacja programów szkoleń i projektów edukacyjnych
 •