Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Aktualności

Certika sp. z o. o. jest PIERWSZĄ W POLSCE jednostką certyfikującą, która przeprowadziła ocenę zgodnosci na normę ISO 21001 "System Zarządzania Organizacją Edukacyjną" i wystawiła certyfikat dla Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi w Józefowie. Certyfikat ISO 21001 jest też nowym dokumentem uprawniającym do wpisu na listę BUR PARP i pozyskiwania środków UE.Miło nam Państwa poinformować, że Certika sp. z o. o. rozszerzyła zakres akredytacji o branże "Wyroby elektroniczne i optyczne" KOD IAF 19; "Działalność finansowa, obsługa rynku nieruchomości; wynajem" KOD IAF 32 oraz "Technologia Informatyczna" KOD IAF 33

Certyfikat Akredytacyjny

Zakres AkredytacjiObecnie Certika oferuje certyfikację, badanie zgodności, szkolenia i pomoc w ocenie realizacji wymagań dla ponad 100 różnego rodzaju norm, standardów i wytycznych. Zostały one pogrupowane w następujące bloki:
 • System Zarządzania Jakością ISO 9001 i normy powiązane. • Podstawowe Systemy Zarządzania • Edukacja • Uroda i Zdrowie • Etyka i Zrównoważony Rozwój • Finanse, Biznes i Ryzyko • Konsultanci Systemów Zarządzania • Usługi tłumaczeniowe • Usługi różne • Turystyka • Lotnictwo
 • Certika Sp. z o. o. prowadzi certyfikację i akredytację systemów i działań:

 • Certyfikacja ISO 9001
 • Certyfikacja ISO 21001
 • Certyfikacja personelu (trenerów, coachów)
 • Akredytacja programów szkoleń i projektów edukacyjnych
 • Zarząd reprezentował Certikę sp. z o. o. na uroczystej gali wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu, która odbyła sie na zamku Królewskim w Warszawie.

  Audit RODO - Ponieważ, z nieznanych przyczyn, Urząd Ochrony Danych Oosobowych nie prowadzi prac umozliwiajązych zewnętrzne potwierdzenie spełniania wymagań RODO poprzez formalną certyfikację, Informacja UODO, ale co raz nakłada na jakąś firmę czy organizację kary, proponujemy audit RODO jako narzędzie pomagające doprowadzić do zgodności z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Audit ten obejmuje także aspekty związane z IT jak i kwestiami prawnymi.

  Audit RODO  Certika Sp. z o. o. po czterech latach działalności przeszła z sukcesem proces ponownej akredytacji przeprowadzony przezez Polskie Centrum Akredytacji i w dalszym ciągu bedziemy oferować rzetelną certyfikację w rozsądnych kosztach

  Certyfikat Akredytacji

  Zakres Akredytacji  Certika sp. z o. o. była strategicznym sponsorem dorocznej konferencji organizowanej przez WSGE w Józefowie, a Marzena Dymek Maciejewska zasiadała w komitecie naukowym. Została także wygłoszona prelekcja przybiżająca szerszemu ogółowi zagadnienia bezstronności, pod tytułem: "Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem czyli rzecz o bezstronności certyfikacji".
  Certika Sp. z o. o. decyzją Polskiego Centrum Akredytacji uzyskała aktualizację zakresu akredytacji na nową normę PN-EN ISO 9001:2015-10

  Certyfikat Akredytacji

  Zakres Akredytacji  W ramach współpracy biznesu ze światem akademickim Certika sp. z o. o. wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie zorganizowała i przeprowadziła szkolenie dla studentów na temat „Specjalista i auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10”. Dzięki ścisłej i bardzo profesjonalnej współpracy z Uczelnią udało się pozyskać grupę studentów zainteresowanych tematyką, jak też zminimalizować koszty przy zachowaniu profesjonalizmu szkolenia.

  Pełna informacja o szkoleniu
  Marzena Dymek Maciejewska była członkiem komitetu naukowego konferencji „Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w organizacji przyszłości”. Certika sp. z o. o. była także sponsorem strategicznym tej konferencji jak równierz przedstawiciele Certiki sp. z o. o. wygłosili dwa wystąpienie na temat„Normalizacja zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu” oraz „Idealny pracownik - kompetencje pozaformalne oczekiwania i rzeczywistość”

  Informacja o konferencji  Marzena Dymek Maciejewska i Piotr Maciejewski prowadzili wykład pod tytułem „Dlaczego sprzątaczka jest bardziej niebezpieczna niż dyrektor? – czyli rzecz o bezpieczeństwie informacji” w ramach spotkania Członków Koła Naukowego „Bezpieczna Strefa”studentów bezpieczeństwa wewnętrznego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

  Pełna relacja ze spotkania  W PARP zakończono pracę nad Bazą Usług Rozwojowych (BUR). Postała ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych. Aby jednak organizacje szkoleniowe i doradcze mogły skorzystać z finansów UE konieczne jest posiadanie przez nie certyfikatów systemów zarządzania jakością.

  Certika specjalizuje się w certyfikacji organizacji szkoleniowych i doradczych, ponieważ była założona i jest prowadzona przez osoby wywodzące się z szeroko pojetej edukacji zarówno szkolnej jak i pozaszkolnej. Doskonale znamy się na procesach szkolenia i doradztwa, dlatego też posiadamy pełne zrozumienie specyfiki pracy organizacji szkoleniowych i doradczych.

  TUTAJ więcej o BUR, obowiązku certyfikacji i wykazie certyfikatów  Przejście ze starej normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na nową normę ISO 9001:2015

  Ogólne zasady przejścia na nową normę

  Dokument Informacyjny IAF. Wytyczne dotyczące planowania przejścia dla ISO 9001:2015

  Komunikat PCA nr 177 z dnia 28.10.2015 r. dot. akredytacji  Certika Sp. z o. o. jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009

  Certyfikat Akredytacji

  Zakres Akredytacji

  W dalszym ciągu bedziemy oferować rzetelną certyfikację w rozsądnych kosztach, tak aby każdemu umożliwić czerpanie korzyści z systemu zarządzania jakością.  Certika Sp. z o. o. została laureatem nagrody "Buzdygan Marszałka Bielińskiego" w kategorii "Debiut roku 2014"

  RODO

   
  Darmowy licznik odwiedzin