Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Certyfikacja ISO 9001

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 (SZJ) Certyfikowany SZJ ISO 9001, jest takim standardem jak kiedyś wizytówka, a obecnie strona internetowa czy praca zdalna. Po prostu nie wypada nie mieć takiego certyfikatu. Obowiązująca norma PN-EN ISO 9001:2015-10 jest wyjątkowo przyjaznna we wdrożeniu. Obecnie większość certyfikowanych Organizacji samodzielnie wdraża SZJ ISO 9001 - i dobrze, bo nikt nie zna swojej firmy tak dobrze jak ludzie w niej pracujący. Certyfikacja też nie jest skomplikowana ani trudna, bo norma ISO 19011 dotycząca auditowania podkreśla, że auditorzy mają obowiązek poszukiwać zgodności a nie "polować"" na niezgodności. Czyli auditować i pomagać w doskonaleniu a nie kontrolować i "karać niezgodnościami"


Certika Sp. z o. o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 183.

Certyfikat Akredytacyjny Zakres Akredytacji

Polityka cenowa

Koszt auditów certyfikacyjnych i pozostałych zależy od wielu czynników. Ze względu na równe traktowanie Klientów i zasady obiektywizmu oraz bezstronności jest on porównywalny dla porównywalnych organizacji. Jest jednak możliwość obniżenia kosztów o maksymalnie 10% w sytuacji gdy Organizacja może wykazać się posiadaniem certyfikatów, zaświadczeń, raportów lub innych dokumentów wykazujących, że podlega jakiejkolwiek kontroli, auditowi, sprawdzaniu w zakresie szeroko pojetej jakości.


Akredytacja PCA

Certika Sp. z o. o. jest jednostką certyfikującą, działającą na terenie Polski, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10 w następujacych branżach:

Metale i wyroby metalowe - kod IAF 17

Maszyny i osprzęt do nich - kod IAF 18

Handel hurtowy i detaliczny - kod IAF 29

Inne usługi - kod IAF 35

Administracja publiczna - kod IAF 36

Szkolnictwo - kod IAF 37

Zdrowie i opieka społeczna - kod IAF 38

Wyroby elektroniczne i optyczne - kod IAF 19

Działalność finansowa, obsługa rynku nieruchomości, wynajem - kod IAF 32

Technologia Informatyczna - kod IAF 33

Zapraszamy Auditorów do współpracy a Klientów do korzystania z naszych usług.