Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Konsultanci Systemów Zarzadzania


PN-ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług
W Normie podano wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług. Norma jest przeznaczona do wspomagania organizacji podczas wybierania konsultanta systemu zarządzania jakością. Podano w niej wytyczne dotyczące procesu oceny kompetencji konsultanta systemu zarządzania jakością i zdobycia zaufania co do tego, że potrzeby i oczekiwania organizacji w stosunku do usług konsultanta będą spełnione

PN-EN ISO 20700:2018-11 Wytyczne dotyczące usług konsultingowych w zakresie zarządzania
W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące skutecznego świadczenia usług konsultingowych w zakresie zarządzania.