Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Lotnictwo


PN-EN 9100:2018-08 Systemy zarządzania jakością. Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością.
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja: a) pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań ustawowych i regulacyjnych, i b) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami ustawowymi i regulacyjnymi. W niniejszym dokumencie zawarto wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością wg EN ISO 9001:2015 oraz określono dodatkowe wymagania, definicje i uwagi dla lotnictwa, kosmonautyki i obronności. Podkreśla się, że wymagania określone w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie (nie alternatywę) wymagań określonych przez klienta i mających zastosowanie wymagań ustawowych lub regulacyjnych.

PN-EN 9110:2018-08 Systemy zarządzania jakością. Wymagania dotyczące lotniczych organizacji obsługowych.
W niniejszym dokumencie zawarto wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością wg EN ISO 9001:2015 oraz określono dodatkowe wymagania, definicje i uwagi dotyczące przemysłu zajmującego się obsługą cywilnych i wojskowych statków powietrznych i ciągłej zdatności do lotu. W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja: a) pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań ustawowych i regulacyjnych, i b) dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami ustawowymi i regulacyjnymi.

PN-EN 9114:2016-03 Lotnictwo i kosmonautyka. Systemy jakości. Wytyczne dotyczące dostawy bezpośredniej dla przedsiębiorstw lotniczych.
W ograniczeniu do przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, gdzie zatwierdzony producent żąda od dostawcy dostarczenia wyrobu bezpośrednio do klienta zgodnie z zatwierdzonym systemem jakości producenta. Proces bezpośredniej dostawy nie jest wymagany lub nie ma zastosowania do części znormalizowanych lub części wojskowych. W procesie tym zatwierdzony producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wyrób jest zgodny z informacjami dotyczącymi typu konstrukcji. 1.2 Cel Niniejszy dokument dostarcza wytyczne dla zatwierdzonych producentów ich dostawców i klientów w przypadku, gdy zatwierdzony producent żąda od dostawcy dostarczenia wyrobu bezpośrednio do klienta zgodnie z zatwierdzonym dokumentem zakupu, powszechnie znane jako "Dostawa bezpośrednia".