Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Audit RODO

Audit RODO

Cel auditu: Określenie zgodności u Klienta obecnie wdrożonych zabezpieczeń i wymogów dokumentacyjnych z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z RODO. Tak aby Klient wiedział co ma zrobione i co jeszcze powinien zrobić. Jest to tak zwana gape analisys. Audit poza bezpośrednimi wymaganiami RODO obejmuje także sprawy IT jak i prawne.

Szczegóły Audytu RODO