Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Usługi Tłumaczeniowe


PN-EN ISO 17100:2015-06 Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych.
W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące zasadniczych procesów, zasobów i innych czynników niezbędnych do świadczenia wysokiej jakości usług tłumaczeniowych zgodnych z odpowiednimi specyfikacjami. Wdrożenie niniejszej Normy Międzynarodowej umożliwia także dostawcy usług tłumaczeniowych (TSP) wykazanie, że konkretna usługa tłumaczeniowa jest zgodna z Normą Międzynarodową oraz że posiada on odpowiednie zasoby i stosuje procesy umożliwiające mu świadczenie usługi tłumaczeniowej, która będzie zgodna ze specyfikacjami klienta oraz innymi odpowiednimi specyfikacjami. Inne odpowiednie specyfikacje obejmują te przekazane przez klienta, przez samego TSP oraz kodeksy branżowe, podręczniki najlepszych praktyk lub przepisy prawa. Surowy produkt tłumaczenia maszynowego poddany postedycji nie jest objęty zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej. Niniejsza norma nie ma zastosowania do usług tłumaczenia ustnego.

ISO 18587:2017 Usługi tłumaczeniowe. Późniejsza edycja wyników tłumaczenia maszynowego. Wymagania
ISO 18587:2017 określa wymagania dotyczące procesu pełnej ludzkiej post-edycji wyników tłumaczenia maszynowego i kompetencji redaktorów. Ma zastosowanie tylko do treści przetwarzanych przez systemy MT. UWAGA Ogólne usługi tłumaczeniowe znajdują się w ISO 17100.

ISO 18841:2018 Usługi tłumaczeń ustnych. Ogólne wymagania i zalecenia.
ISO 18841:2018 określa podstawowe wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczenia ustnego. Ponadto zawiera zalecenia dotyczące dobrych praktyk. UWAGA Specjalizacje w zakresie tłumaczeń ustnych / specjalistyczne tłumaczenia ustne mogą być objęte innymi standardami międzynarodowymi (np. ISO 20228, Tłumaczenia prawnicze).

ISO 20228:2019 Usługi tłumaczeniowe. Tłumaczenia prawne. Wymagania
Niniejszy dokument ustanawia podstawowe zasady i praktyki związane z tłumaczeniami prawnymi oraz określa kompetencje tłumaczy prawnych. Opisuje także różne ustawienia prawne i zawiera zalecenia dotyczące odpowiednich trybów tłumaczenia. Zobacz także ISO / FDIS 20771 Tłumaczenie prawne - wymagania

ISO / CD 23155 Usługi tłumaczeń ustnych. Tłumaczenie konferencyjne. Wymagania i zalecenia