Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Akredytacja programów szkoleń i projektów edukacyjnych

Proponujemy wyjątkowe wsparcie dla wzmocnienia konkurencyjności studiów podyplomowych. Akredytacja Studiów Podyplomowych z Certyfikatem Kompetencji

Akredytujemy programy projektów edukacyjnych i przyznajemy Certyfikaty Kompetencji ich uczestnikom, po zdaniu egzaminu zewnętrznego i ewentualnym spełnieniu innych wymogów.

Certyfikat Kompetencji jest zewnętrznym, niezaleznym potwierdzeniem (strony trzeciej) posiadanych kompetencji w zakresie objętym programem studiów, kursów.

Proces certyfikacji osób jest przeprowadzany zgodnie z międzynarodową normą ISO 17024 "Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby", co oznacza porównywalność naszych działań z innymi firmami na świecie działającymi w zgodzie z przytoczoną normą.