Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Certyfikacja ISO 21001

PARP/BUR wprowadził, na swoją listę certyfikatów uprawniających do wspisu do BUR, normę ISO 21001 "System Zarządzania Organizacją Edukacyjną". Uprawnia ona do wpisania firmy szkoleniowej/edukacyjnej do BUR w zakresie usługi szkoleniowej. Nie jest ona tak znana i uniwersalna jak ISO 9001 (np nie daje uprawnień do usługi doradczej wg PKD 70.22.Z), ale za to, jest łatwiejsza i znacznie tańsza.Certyfikacja opiera się na samoocenie przy pomocy listy kontrolnej, obsewrwacji szkolenia (moze być nagranie) i audicie online. Także firmy szkoleniowe, którym zależy na sprawnym i tanim wpisie do BUR, zapraszam do certyfikacji wg tej normy.

Certika sp. z o. o. jest PIERWSZĄ W POLSCE jednostką certyfikującą, która przeprowadziła ocenę zgodnosci na normę ISO 21001 "System Zarządzania Organizacją Edukacyjną" i wystawiła certyfikat dla Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im Alcide De Gasperi w Józefowie.