Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Uroda i Zdrowie.


PN-EN 17229:2019-07 Centra fitness. Wymagania dotyczące udogodnień w centrach oraz ich zarządzania i obsługi.
W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania w zakresie aktywności fizycznej w centrach fitness. Zawiera on procedury w zakresie obsługi i zarządzania ofertami i dostarczaniem usług, wraz z wymaganiami odnośnie do wyboru i umiejscowienia sprzętu, a także związanych obiektów, o ile występują. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich publicznie dostępnych centrów fitness, w których zróżnicowana aktywność fizyczna dla grup i/lub indywidualnych osób oferowana jest dla wszystkich użytkowników w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne i znajdujące się pod kontrolą otoczenie.

PN-EN 17226:2019-11 Usługi salonów kosmetycznych. Wymagania i zalecenia dotyczące świadczenia usług. .
W niniejszym dokumencie określono wymagania i zalecenia dotyczące usług profesjonalnych salonów kosmetycznych oraz wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania zabiegów kosmetycznych przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Podano zalecenia dotyczące postępowania z klientami w celu zapewnienia im bezpieczeństwa w trakcie wszelkich zabiegów kosmetycznych.

PN-EN 16372:2015-03 Usługi chirurgii estetycznej.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wymagań w zakresie klinicznej praktyki estetycznej. Obejmuje to usługi chirurgii estetycznej mające na celu zmianę wyglądu fizycznego pacjenta. W niniejszej Normie Europejskiej podano zalecenia dotyczące procedur leczenia klinicznego, w tym ramy etyczne oraz ogólne zasady usług medycznych świadczonych przez wszystkich lekarzy w dziedzinie estetyki. Zalecenia te mają zastosowanie przed, w trakcie i po wykonaniu procedury.

PN-EN 16844 Usługi medycyny estetycznej. Niechirurgiczne zabiegi medyczne.
W niniejszej Normie Europejskiej podano zalecenia dotyczące estetycznych niechirurgicznych zabiegów medycznych, w tym ramy etyczne oraz ogólne zasady usług medycznych świadczonych przez wszystkich lekarzy i osoby zainteresowane w obszarze estetyki. Zalecenia te mają zastosowanie przed, w trakcie i po wykonaniu procedury.

ISO 17679:2016 Wellness spa (SPA rekreacyjne). Wymagania.
ISO 17679: 2016 określa wymagania usług spa wellness, główne procesy wspierające i jakość usług, którą należy zapewnić klientowi. ISO 17679: 2016 może być stosowany we wszystkich typach i rozmiarach spa wellness, nawet jeśli jest to część innej działalności (np. Obiekty noclegowe, centra fitness i szpitale).

ISO 17680:2015 Talasoterapia - Wymagania.
ISO 17680: 2015 ustanawia wymagania dotyczące świadczenia usług w centrach talasoterapii wykorzystujących korzystne efekty środowiska morskiego w celach leczniczych lub profilaktycznych.

ISO 21426:2018 Spa medyczne - Wymagania.
Dokument ten określa wymagania dotyczące świadczenia wysokiej jakości usług w uzdrowiskach medycznych, sanatoriach, które wykorzystują naturalne wody lecznicze (z wyjątkiem wody morskiej) i inne zasoby naturalne.

EN 16489-1 Świadczenie profesjonalnych usług opalania z wykorzystaniem promieniowania UV. Część 1 Wymagania dotyczące prowadzenia szkoleń
Część 1 normy EN 16489 określa treści nauczania niezbędne do szkolenia konsultantów w zakresie ekspozycji w promieniowaniu UV w pomieszczeniach. Część 1 normy EN 16489 określa również procedury dotyczące sposobu zapewniania i oceny kwalifikacji stażystów. Wymagania dotyczące urządzeń UV do ekspozycji skóry są wyłączone z niniejszej normy europejskiej, ponieważ wchodzą one w zakres normy EN 60335 2 27.

PN-EN 16489-2:2015-01 Świadczenie profesjonalnych usług opalania z wykorzystaniem promieniowania UV. Część 2 Kwalifikacje i kompetencje wymagane od personelu salonów solaryjnych.
W niniejszej Normie Europejskiej określono zakres zasadniczej wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji dotyczących personelu salonów solaryjnych.

PN-EN 16489-3:2015-01 Świadczenie profesjonalnych usług opalania z wykorzystaniem promieniowania UV. Część 3 Wymagania dotyczące świadczenia usług
W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wymagania i sposoby oceny usług opalania z wykorzystaniem promieniowania UV w salonach solaryjnych co będzie przyczyniać się do dalszej poprawy ochrony konsumentów i bezpieczeństwa w zakresie profesjonalnie świadczonych usług opalania.