Każda firma, organizacja non profit, stowarzyszenie, urząd ma prawo doskonalić jakość swojego działania i wyrobu i móc uzyskać zewnętrzne potwierdzenie w formie certyfikatu. Ponadto bardzo istotne jest aby certyfikat był rzetelny i mieszczący się w rozsądnych kosztach.

Aktualności

Certika Sp. z o. o. decyzją Polskiego Centrum Akredytacji uzyskała aktualizację zakresu akredytacji na nową normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat Akredytacji

Zakres AkredytacjiW ramach współpracy biznesu ze światem akademickim Certika sp. z o. o. wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie zorganizowała i przeprowadziła szkolenie dla studentów na temat „Specjalista i auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10”. Dzięki ścisłej i bardzo profesjonalnej współpracy z Uczelnią udało się pozyskać grupę studentów zainteresowanych tematyką, jak też zminimalizować koszty przy zachowaniu profesjonalizmu szkolenia.

Pełna informacja o szkoleniu
Marzena Dymek Maciejewska była członkiem komitetu naukowego konferencji „Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w organizacji przyszłości”. Certika sp. z o. o. była także sponsorem strategicznym tej konferencji jak równierz przedstawiciele Certiki sp. z o. o. wygłosili dwa wystąpienie na temat„Normalizacja zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu” oraz „Idealny pracownik - kompetencje pozaformalne oczekiwania i rzeczywistość”

Informacja o konferencjiMarzena Dymek Maciejewska i Piotr Maciejewski prowadzili wykład pod tytułem „Dlaczego sprzątaczka jest bardziej niebezpieczna niż dyrektor? – czyli rzecz o bezpieczeństwie informacji” w ramach spotkania Członków Koła Naukowego „Bezpieczna Strefa”studentów bezpieczeństwa wewnętrznego Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Pełna relacja ze spotkaniaW PARP zakończono pracę nad Bazą Usług Rozwojowych (BUR). Postała ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych. Aby jednak organizacje szkoleniowe i doradcze mogły skorzystać z finansów UE konieczne jest posiadanie przez nie certyfikatów systemów zarządzania jakością.

Certika specjalizuje się w certyfikacji organizacji szkoleniowych i doradczych, ponieważ była założona i jest prowadzona przez osoby wywodzące się z szeroko pojetej edukacji zarówno szkolnej jak i pozaszkolnej. Doskonale znamy się na procesach szkolenia i doradztwa, dlatego też posiadamy pełne zrozumienie specyfiki pracy organizacji szkoleniowych i doradczych.

TUTAJ więcej o BUR, obowiązku certyfikacji i wykazie certyfikatówPrzejście ze starej normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) na nową normę ISO 9001:2015

Ogólne zasady przejścia na nową normę

Dokument Informacyjny IAF. Wytyczne dotyczące planowania przejścia dla ISO 9001:2015

Komunikat PCA nr 177 z dnia 28.10.2015 r. dot. akredytacjiCertika Sp. z o. o. jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat Akredytacji

Zakres Akredytacji

W dalszym ciagu bedziemy oferować rzetelną certyfikację w rozsądnych kosztach, tak aby każdemu umożliwić czerpanie korzyści z systemu zarządzania jakością.Certika Sp. z o. o. została laureatem nagrody "Buzdygan Marszałka Bielińskiego" w kategorii "Debiut roku 2014"

 
Darmowy licznik odwiedzin